เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจินตนา เริงนิสัย

กลุ่มบุคลากรหัวหน้างานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รายละเอียดหัวหน้างานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน

ที่อยู่

โทรศัพท์098-6264536

อีเมล์jintna11968@gmail.com

^