เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางโชติกา โตอ้น

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รายละเอียดหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน

ที่อยู่

โทรศัพท์082-1554998

อีเมล์chotika_2510@hotmail.com

^