เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกรรณิการ์ มาสุข

กลุ่มบุคลากรหัวหน้างานการจัดตั้งและอนุญาตต่างๆ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดหัวหน้างานการจัดตั้งและอนุญาตต่างๆโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ที่อยู่

โทรศัพท์086-8694201

อีเมล์kannjka_51@hotmail.com

^