เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสมพิศ แย้มจอหอ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-3605579

อีเมล์Sompit5579@gmail.com

^