เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลใน ปพ.3

http://https://www.opec.go.th/wp-content/uploads/2018/11/EIGHT.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^